AR-GE

 

ARAŞTIRMA & GELİŞTİRME

Kalite, müşteri isteklerine uygunluktur. Müşteri istekleri, sadece ürün kalitesini değil; ürünü sunarken ortaya koyduğumuz hizmeti de kapsar. Ürüne ait belirlenen teknik özelliklerin yerine getirilmesi tek başına yeterli olmayıp; müşteri tarafından talep edilen istekleri karşılaması beklenen asıl sonuçtur.

 

Bu vesile ile kurmuş ve yürütmekte olduğumuz kalite yönetim sistemi ile sürekli geliştirmekte olduğumuz AR-GE çalışmalarımızla Türkiye de bir ilke imza atarak  aldığımız TS EN 771-2 Avrupa standardı ve CE 1783-CPR-200 Avrupa uygunluk belgemizle kalsiyum silikat beyaz blok üretim kontrolü, ham madde, yarı mamul, nihai ürün deneylerimizle sürekli olarak  yapılmakta  ve kayıt altına alınmaktadır. Laboratuvarımızda basınç dayanım, su emme, boyut ve konfigürasyon,  net ve  brüt birim  hacim kütle tayini, yoğunluk deneyleri ilgili Avrupa standartlarına göre yapılabilmekte ve ürün geliştirme sağlanabilmektedir.



   